Pilot Training in Nederland

Bij het Maurickcollege in Vught heeft Wateropleidingen op 26 juni een trainingspilot voor het AQUAVET project georganiseerd voor 20 scholieren. Hiervoor is gebruik gemaakt van de ontwikkelde AQUAVET training en bijbehorende materialen. Er is ingegaan op de nut en noodzaak van het gebruik en training van water efficiënte technieken. Er is dieper ingegaan op een aantal concrete voorbeelden zoals regenwateropvang en het hergebruik van grijs afvalwater. De sessie werd als positief ervaren.


Training pilot 1

Training pilot 2

Training pilot 3

Training pilot 4

Het project wordt mede gefinancierd door de Europese Unie. Deze website is een geïntegreerde actie van het project AQUAVET, als onderdeel van het ERASMUS+ programma. De verstrekte informatie op deze website geeft alleen de mening van de auteur weer, de Europese Unie en het Erasmus+ programma kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor onrechtmatig gebruik.

© 2015-2017 Web site created by Agile Vendors. All rights reserved.