Methoden

Het eerste onderzoek de binnen het AquaVET project is in december 2015 afgerond. Deelnemers aan dit onderzoek waren stakeholders binnen de watersector en waterindustrie, onderwijs- en trainingsinstituten en verschillende experts.
Het doel was onderzoek te doen naar water efficiënte technologieën, trainingsbehoeften en benodigde vaardigheden. Het onderzoek was onderdeel van Intellectual Output O1, namelijk: “Synthesis report on training requirements and Vocational Education and Training (VET) guidelines regarding water efficiency technologies” (O1-A3).
Indien u geïnteresseerd bent in het onderzoek, kunt u onderstaande documenten downloaden. Deze geven een volledig beeld van de onderzoeksmethoden en de doelstellingen:

  • Onderzoeksmethode om data te verzamelen over welke water efficiënte technologieën aan bod moeten komen in de cursus, volgens de stakeholders binnen de sector.
      Download PDF
  • Onderzoeksmethode om data te verzamelen over de trainingsbehoefte en benodigde vaardigheden.
      Download PDF

Het onderzoek is geanalyseerd door het Spaanse consortium lid Conaif en de resultaten staan in dit rapport.

Het project wordt mede gefinancierd door de Europese Unie. Deze website is een geïntegreerde actie van het project AQUAVET, als onderdeel van het ERASMUS+ programma. De verstrekte informatie op deze website geeft alleen de mening van de auteur weer, de Europese Unie en het Erasmus+ programma kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor onrechtmatig gebruik.

© 2015-2017 Web site created by Agile Vendors. All rights reserved.