Over het AquaVET project

Het project “Strategisch Partnerschap voor de Ontwikkeling van Beroepsonderwijs over Water Efficiënte Technologieën voor Water Technici”, kortweg AquaVET, wordt mede gefinancierd door het Erasmus+ programma van de Europese Unie. Het project is gestart op 1 september 2014 en zal drie jaar duren.
Vijf partners afkomstig uit Griekenland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Spanje, hebben hun krachten gebundeld in een strategisch partnerschap om de Europese werknemers in de water industrie (tot de doelgroep behoren loodgieters en installateurs) te trainen in water efficiënte technologieën en bijbehorende vaardigheden.
De link tussen AquaVET en het Europese beleid voor ‘groene vaardigheden’ wordt gezien als een belangrijke factor voor het realiseren van: “The Bruges Communiqué”, “Vocational education and training for better skills growth and jobs” en de “Agenda for new Skills and Jobs”. Allen Europees beleid met betrekking tot de trend van de overgang naar een ‘groene’ economie, die invloed heeft op verschillen banen en sectoren.
Cedefop is een organisatie die onderzoekt welke aangepaste vaardigheden nodig zijn door de vergroening van de economie. Onlangs hebben zij een rapport uitgebracht waarin wordt gesteld dat de beschikbaarheid van vaardigheden om ‘groene’ banen uit te voeren, een cruciale rol speelt om tijdig in te kunnen spelen op de veranderingen in de arbeidsmarkt. Nieuwe beroepsprofielen en vaardigheden zijn nodig als gevolg van nieuwe ‘groene’ producten en middelen die worden gelanceerd op de markt. Dit vraagt om snelle aanpassing en bijsturing middels gespecificeerd beroepsonderwijs en trainingsoplossingen.

Het project wordt mede gefinancierd door de Europese Unie. Deze website is een geïntegreerde actie van het project AQUAVET, als onderdeel van het ERASMUS+ programma. De verstrekte informatie op deze website geeft alleen de mening van de auteur weer, de Europese Unie en het Erasmus+ programma kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor onrechtmatig gebruik.

© 2015-2017 Web site created by Agile Vendors. All rights reserved.