Innovatieve karakter van het AquaVET project

Het AquaVET project introduceert een nieuw onderwijsprogramma dat verder gaat dan bestaande opleidingen voor water technici op Europees niveau. Dit komt door twee innovatieve aspecten:

  • De eerste innovatie is de ontwikkeling van een curriculum gericht op efficiënt gebruik van water technologieën, waarin de set van competenties en vaardigheden wordt gecombineerd. Dit in tegenstelling tot de gefragmenteerde bestaande opleidingen. Het ontwikkelde curriculum en pedagogische middelen zullen de volgende twee zaken combineren:
    1. “harde skills” die de behoefte aan de technische en digitale waterefficiënte technologieën ondersteunen en
    2. “zachte skills” met betrekking tot het milieu, klantconsultatie en besluitvorming in relatie tot het managen van water efficiënte technologieën.
  • De tweede innovatie is gericht op de geografische beperking van de bestaande opleidingen voor water technici. Deze innovatie is gebaseerd op de uitwerking van grensoverschrijdende leerresultaten en de ontwikkeling van een water efficiënt technologieën curriculum. Het curriculum voldoet aan de behoefte van Europese watertechnici en het aanpakken van de behoeften in mobiliteit van de watervoorziening in het Europa van vandaag en in de toekomst.

Het project wordt mede gefinancierd door de Europese Unie. Deze website is een geïntegreerde actie van het project AQUAVET, als onderdeel van het ERASMUS+ programma. De verstrekte informatie op deze website geeft alleen de mening van de auteur weer, de Europese Unie en het Erasmus+ programma kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor onrechtmatig gebruik.

© 2015-2017 Web site created by Agile Vendors. All rights reserved.