Waarom AquaVET?

Nieuwe water efficiënte technologieën vormen een trend binnen de opkomende economische groei en worden ondersteund door het Europese beleid gericht op de energieprestatie van gebouwen en het bevorderen van een ‘groene’ milieuvriendelijke aanpak in de bouwsector.
De ontwikkeling van nieuwe vaardigheden en opleidingen is nodig om waterbedrijven, bouwbedrijven en vakbonden in de waterindustrie, in te kunnen laten spelen op de economische en ecologische uitdagingen van de sector.
De installatie van water efficiënte technologieën vereist een niveau van opgewaardeerde en heterogene vaardigheidsportfolio’s: adequate digitale vaardigheden, elektronische geletterdheid voor apparaten en software en aanvullende technische vaardigheden gecombineerd met kennis van het milieu.
Moderne watertechnici moeten interdisciplinaire kennis hebben van verschillende duurzame technieken die het milieu en de kosteneffectiviteit bevorderen. Zij moeten ook in staat zijn om hun klanten te enthousiasmeren voor en inlichten over de nieuwe water efficiënte diensten, producten en technieken.
Om dit te bereiken, moeten ze de kennis en kwaliteiten van een adviseur hebben; ‘zachte’ skills zoals consultancy, gecombineerd met de ‘harde’ skills van een voldoende opgeleide digitale technicus.

De specifieke doelen van het project zijn:

  1. Bestaande en toekomstige opleidingen voor watertechnici te ondersteunen bij de ontwikkeling van gevalideerde didactisch goede materialen met betrekking tot nieuwe water efficiënte technologieën.
  2. De vaardigheden van watertechnici te verbeteren met open toegang tot innovatieve educatie.
  3. Op onderzoek gebaseerde richtlijnen te ontwikkelen, voor aanbieders van beroepsopleidingen, die voldoen aan de huidige en opkomende water efficiënte technologieën.
  4. Bijdragen aan de uitvoering van Europees beleid op het gebied van mobiliteit en transparantie van kwalificaties.

Het project wordt mede gefinancierd door de Europese Unie. Deze website is een geïntegreerde actie van het project AQUAVET, als onderdeel van het ERASMUS+ programma. De verstrekte informatie op deze website geeft alleen de mening van de auteur weer, de Europese Unie en het Erasmus+ programma kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor onrechtmatig gebruik.

© 2015-2017 Web site created by Agile Vendors. All rights reserved.