SWC (South West College)

South West College (SWC) is een school voor het hoger en voortgezet onderwijs in het Zuidwesten van Noord Ierland(NI) en heeft in de regel 20.000 inschrijvingen per jaar en meer dan 500 medewerkers. SWC is beoordeeld als uitstekend en is de enige regionale school in Noord Ierland met deze onderscheiding en behoort hiermee bij de top 4 scholen van het Verenigd Koninkrijk.

SWC is gespecialiseerd in het efficiënt en duurzaam gebruiken van resources en levert jaarlijks R&D steun aan 150 kleine- en middelgrote organisaties. Daarnaast organiseert SWC ook trainingen en bijschoolevenementen als efficiënt omgaan met energie en workshops betreffende duurzaam bouwen. De school heeft recentelijk een nieuw centrum geopend voor groene stroom en duurzame energie (CREST). De primaire faciliteit is gevestigd in Enniskillen en bestaat uit de CREST Passive Paviljoen en het R&D-laboratorium. Het Passive Paviljoen is een voorbeeld van een van de meest duurzame gebouwen in het Verenigd Koninkrijk en Ierland en is gebouwd om aan de passiefhuis, BREEAM-NL en CO2-neutraal norm te voldoen. Het gebouw is ook een voorbeeld van de beste praktijken in de opwekking en gebruik van energie met de installatie van een lucht-water warmtepomp, automatisch gestuurde zonnepanelen en een 40 kW energie opslagsysteem. Het gebouw toont dus een reeks duurzame bouwwerkwijzen en is onmisbaar voor demonstraties en opleiden op dit gebied. Binnen de CREST faciliteiten kan het personeel nieuwe technologieën ontwikkelen, demonstreren en testen en zien hoe dit praktisch en verstandig geïntegreerd kan worden om energiebesparingen te realiseren. Het duurzaamheidsteam van CREST heeft een directe inbreng in het ontwerp en de ontwikkeling van nieuwe curriculum zoals bijvoorbeeld level 3 duurzaam bouwen, level 3 energie in gebouwen voor duurzame bouw, level 4 diploma in energie efficiënte gebouwen etc.

Als een promotor van “groene” praktijken en een milieuvriendelijke aanpak in de bouwsector, komt SWC regelmatig samen met een scala aan stakeholders uit de sector in Noord Ierland. Hierbij behoren onder andere het ministerie van infrastructuur, Noord Ierland water, het Ministerie van Landbouw, Milieu en Plattelandszaken en Plattelandsontwikkeling, Rivierenbeheer (Waterkeringen) en Economische zaken.

ROL VAN SWC IN HET PROJECT

SWC zal de leereenheden en leerresultaten van het programma formuleren en ervoor zorgen dat dit overeenkomt met het nationale en Europese kwalificatieraamwerk en bijhorende middelen. Daarbij zal SWC bijdragen aan de identificatie van opleiding en vaardigheden eisen van de sector, meewerken aan de ontwikkeling van een memorandum van overeenstemming voor de gemeenschappelijke erkenning en benutting van de resultaten van het project, verspreiden van het beleid aanbeveling verslag aan beleidsmakers en de nationale autoriteiten en het organiseren van een multiplier evenement en partner bijeenkomst in het Verenigd Koninkrijk.

CONTACTGEGEVENS

Contactpersoon: Dhr. Jill Cush
Adres: South West College, Burn Road, Cookstown, Co.Tyrone, Noord Ierland, BT80 8DN, United Kingdom
Telefoon: +44 28 82255223
E-mail: jill.cush@swc.ac.uk
Website: www.swc.ac.uk

Het project wordt mede gefinancierd door de Europese Unie. Deze website is een geïntegreerde actie van het project AQUAVET, als onderdeel van het ERASMUS+ programma. De verstrekte informatie op deze website geeft alleen de mening van de auteur weer, de Europese Unie en het Erasmus+ programma kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor onrechtmatig gebruik.

© 2015-2017 Web site created by Agile Vendors. All rights reserved.