WWA (World Water Academy)

WWA (in Nederland ook wel bekend als Wateropleidingen) is de onafhankelijke en innovatieve vakopleider voor de watersector die praktijkgericht en actuele waterkennis op een hoger peil brengt. WWA heeft een duurzaam trainingsconcept met een internationaal karakter op praktisch niveau. WWA is opgericht voor en door de watersector, mede hierdoor is het primaire doel altijd geweest om praktische en up-to-date watertrainingen te verzorgen. Het is een duurzame non-profit organisatie.
WWA is opgericht in 1993 door de belangrijkste waterorganisaties: Vewin (Vereniging van waterbedrijven in Nederland), KVWN (Koninklijke Vereniging voor Waterleidingbelangen in Nederland), KWR en de NVA (Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer) en dus liggen onze wortels in de watersector zelf. WWA is opgericht om te kunnen voldoen aan de opleidingsvraag voortkomend uit de ontwikkelingen in de watersector en om professionals en werknemers de nodige vaardigheden en competenties te kunnen laten ontwikkelen.
WWA ontwikkelt en organiseert opleidingen voor waterprofessionals, zodat kan worden voldaan aan de opleidingsbehoefte in de watersector. De ontwikkelde opleidingen en cursussen staan bekend om hun kwaliteit, technische kennis, actuele en feitelijke waterkennis, gecombineerd met praktijkervaring, variërend van vmbo tot wo niveau. WWA biedt meer dan 100 verschillende opleidingen en cursussen aan, in een breed scala van vakgebieden, waaronder: waterzuivering, riolering en stedelijk water, waterbeheer en onderhoud, veiligheid en gezondheid. De organisatie werkt samen met 250 docenten, werkzaam bij drinkwaterbedrijven, waterschappen, Rijkswaterstaat, gemeenten en ingenieursbureaus die hun kennis en expertise overdragen aan werknemers uit de watersector. De docenten zijn professionals die werken op verschillende niveaus en in verschillende disciplines.
WWA richt zich vooral op het ontwerpen en ontwikkelen van praktijkgerichte cursussen. Door de nadruk te leggen op de praktische toepasbaarheid van kennis, worden cursisten in staat gesteld om de onderwezen concepten en methoden direct in hun dagelijkse werk toe te passen. De kwaliteit van de cursussen is van groot belang, daarom zijn de procedures van WWA ISO 9001 gecertificeerd.

ROL VAN WWA IN HET PROJECT

WWA zal de educatieve middelen en toetsen voor het programma ontwikkelen, de opleidings- en vaardigheidseisen van moderne water-efficiëntie technologieën omschrijven, een gemeenschappelijk curriculum ontwerpen en verschillende pr activiteiten uitvoeren. Ook zullen zij participeren in de ontwikkeling van een ‘Memorandum of Understanding’ voor de gemeenschappelijke erkenning en exploitatie van de resultaten van het project en organiseren zij een pilot training in Nederland.

CONTACTGEGEVENS

Contactpersoon: mevrouw Agnes Maenhout (Directeur)
Adres: Groningenhaven 7, 3433 PE Nieuwegein, 3430 BK, Nieuwegein, Nederland
Telefoon: +31 30 6069 400
Fax: +31 30 6069 407
E-mail: agnes.maenhout@wateropleidingen.nl
Website: www.wateropleidingen.nl

Het project wordt mede gefinancierd door de Europese Unie. Deze website is een geïntegreerde actie van het project AQUAVET, als onderdeel van het ERASMUS+ programma. De verstrekte informatie op deze website geeft alleen de mening van de auteur weer, de Europese Unie en het Erasmus+ programma kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor onrechtmatig gebruik.

© 2015-2017 Web site created by Agile Vendors. All rights reserved.